Akciğer Kanseri Tedavileri

Akciğer Kanseri Nedir ?

Akciğer ve nefes borusundaki hücrelerin aşırı kontrolsüz çoğalması sonucu vücuda zarar veren oluşumun ortaya çıkmasıdır.Diğer organlara ve dokulara yayılım eğilimi gösterebilir.tedavi başarısı bulunduğu evre ile çok ilgilidir.

Uygulanan tedavi Yöntemleri ;

Tedavi yönteminin  kanseirn bulunduğu evre ile çok yakından ilgisi vardır ,Evre1 -Evre2,Evre3 dediğimzi evrelerde cerrahi yöntem uygulanır.

Evre 1 de tümor 5 cmden daha küçüktür cerrahi operasyonla kanserli lob çıkartılır.Kapalı endoskopik yöntem tercih edilmelidir.Ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi gerekmez.İyileşme süresi kısadır.

Evre 2 de tümör 5-7 cm kadardır.iÇindeki lenf nodlarında da kanser olabilir veya tümör bir lobu tıkamıştır.Diğer organlara yayılım yoktur.Bunda da endoskopik yöntem ile tümörün çıkartılması önerilr.Kemoterapi gerekebilir.Nadiren Radyoterapi gerekir.

3.Evrede ; tümör 7 cmden daha büyüktür.Lenf nodlarnda kanser vardır ,ana bronş tıkanmış olabilir,göğüs içinde bazı doku ve organlara yayılım olabilir.Diğer organlara yayılım olmamıştır.

bu evrede öncelikle Radyoterapi ve Kemoterapi uygulanır .Akciğer dışı lenf bezlerinde yayılma olmayan durumlarda ameliyat kararı verilebilinir.Bu kararlar multidisipliner ekip çalışmasını öngörür.

4.Evrede ;Akciğer dışı organlara yayaılım vardır Karaciğer ,beyin ,böbrek üstü bezi gibi,bu evrede radyoterapi + kemoterapi uygulnması birinci seçenektir çok özel durumlarda cerrahi tercih edilebilinir.Kararlar multidisipliner ekip ile alınmalıdır.

Akciğer Kanserinde Kapalı Yöntem; Video eşliğinde yapılan kapalı -endoskopik cerrahidir.Klasik operasyonda yapıldığı gibi uzun kesiler kullanılıp kaburgalar arası açılmaz.Yaklaşık 4 cm olan 3 adet kesi kullanılıp göğüs boşluğu içerisine ilerletilen bir elektronik kamera yardımı ile ekrandan izlenerek gerçekleştirilir.

Bu şekilde ameliyat sonrası  iyileşme süresi kısalır ağrı daha az olur .Kanama miktarı daha azdır.Normal yaşama daha hızlı döner.Solunum fonksiyonları daha iyi korunur.

Radyoterapi ve Kemoterapi Uygulamaları ; Medikal onkologlar ,Radyasyon onkolologları ve medikal onkologlar ile birlikte hastaya ve hastalığın evrelerine göre planlanan tedavilerdir.